Akademia Wiosenna i Raporty

Zakończyła się już Akademia Wiosenna w trakcie której przeprowadziliśmy dwa szkolenia dotyczące odpadów opakowaniowych: (10-16.05 i 17-23.05). Wynikiem przeprowadzenia obu szkoleń są raporty dotyczące zużycia opakowań w mieście i w firmie.

W trakcie pierwszego szkolenia „Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi w Mieście” – skupionego na lokalnym, miejskim kontekście gospodarki odpadami – nasi kursanci spotkali się z producentami wód, jednostkami samorządu odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami, firmami recyclingowymi, ośrodkami badawczymi i innymi interesariuszami powiązanymi z problematyką opakowań. Wynikiem intensywnej pracy kursantów, opartej na innowacyjnej metodzie VISIS, jest raport, w którym zdiagnozowaliśmy najważniejsze wyzwania zrównoważonego gospodarowania opakowaniami i wskazaliśmy przykłady możliwych zmian i dobrych praktyk.

Raport z pierwszej części szkolenia dostępny jest tutaj

Druga część Akademii „Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi w Firmie” poświęcona była zarządzaniu opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwach działających na terenie Warszawy. 19 maja uczestnicy szkolenia przeprowadzili w centrum Warszawy serię wywiadów kwestionariuszowych wśród przedstawicieli ośrodków konferencyjnych, restauracji i kawiarni oraz sklepów spożywczych. W trakcie badania staraliśmy się dowiedzieć czy i jak różne branże starają się minimalizować wytwarzanie odpadów opakowaniowych oraz wpływać na zachowania swoich klientów. Dla każdej z branż nasi kursanci opracowali raport zawierający wyniki badania oraz rekomendacje innowacyjnych rozwiązań. Wyniki badań zostały zaprezentowane interesariuszom w trakcie panelu „Odpady opakowaniowe w branży konferencyjno-gastronomicznej i handlowej”. Relacja z panelu pojawi się niebawem.

Tu dostępne są raporty dotyczące ośrodków konferencyjnych, sklepów oraz restauracji

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom szkolenia oraz interesariuszom biorącym udział w projektach!