Czy wiesz, że Państwowy Zakład Higieny opracował zasady udostępniania wody przedszkolakom i uczniom?

Mając na uwadze kampanie oraz programy edukacyjne promujące picie wody kranowej, w tym  mi.in  ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych. Czytaj dalej

Raport z warsztatów z piramidą!

Wciąż nieumiejętnie postępujemy z odpadami, choć częściowo wynika to z braku systemu zwrotu butelek. Jednocześnie coraz więcej producentów wody czyni butelki mniej szkodliwymi dla środowiska – m. in. stosując tworzywa pochodzące z odzysku. Publikujemy raport podsumowujący międzysektorowe warsztaty dotyczące gospodarowania opakowaniami na wodę!
Czytaj dalej

Woda z kranu w restauracjach? – badanie, gra i akcja znakowania

Robi  się coraz cieplej, dlatego projekt „Woda Wolna od Butelek” wyszedł w miasto! W wakacje w Łodzi, Krakowie i Warszawie prowadzimy trzy działania terenowe: badanie wśród restauracji, dotyczące barier dla podawania wody z kranu, grę miejską, w czasie której tworzymy mapę miejsc podających wodę z kranu oraz akcję znakowania restauracji podających wodę z kranu. Czytaj dalej