Czy wiesz, że Państwowy Zakład Higieny opracował zasady udostępniania wody przedszkolakom i uczniom?

Mając na uwadze kampanie oraz programy edukacyjne promujące picie wody kranowej, w tym  mi.in  ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

We wrześniu 2015  zostały opublikowane „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”. Dokument zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia, aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcać dzieci do jej korzystania. W zaleceniach zawarte zostały ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. m.in.: odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne; wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych; lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia; fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody; stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń; okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,  najważniejsze korzyści wynikające z udostępniania wody wodociągowej uczniom i przedszkolakom to:

  • utrzymanie optymalnego nawodnienia organizmu;
  • ograniczenie spożycia słodzonych napojów i w ten sposób zmniejszanie spożycia cukrów prostych i przeciwdziałanie próchnicy uzębienia oraz nadwadze i otyłości;
  • zmniejszenie ilości odpadów, powstających w wyniku korzystania przez dzieci z napojów słodzonych w opakowaniach jednostkowych.

Bezwzględnym wymogiem dla udostępnienia wody z kranu dzieciom jest zapewnienie odpowiedniego stanu instalacji wodociągowej w budynku. Nie powinien on budzić zastrzeżeń ani wymagać instalacji urządzeń związanych z podczyszczaniem, czy poprawą jakości wody. Określono również parametry badania wody z instalacji wewnętrznej, zasady lokalizowania urządzeń i wymogi dotyczące utrzymania ich czystości oraz standardy stałego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym, jak również możliwe do zastosowania rozwiązania do podawania wody:

  • fontanny z wodą do picia;
  • dystrybutory;
  • urządzenia do napełniania butelek;
  • pojemniki i dzbanki z wodą.

Zalecenia wpisują się kampanie społeczne, których celem jest: organizacja prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży, a także potrzeba rozpowszechnienia zasad dotyczących picia wody zamiast słodkich napojów i/oraz tworzenie bezpiecznych (pod kątem zdrowia) warunków dla wdrożenia tej zasady.

 

Źródło: „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”. Narodowy  Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy  Zakład Higieny; Zakład Higieny Środowiska, Warszawa 2015

Foto: materiały prasowe SNG