Czy wiesz, że możesz szybko i łatwo zbadać wodę z kranu?

Polacy wciąż sceptycznie podchodzą do tematu picia wody prosto z kranu. Zwykle obawiają się o jakość i czystość proponowanej wody i utrwalają w swojej świadomości stereotypy, że jest ona niezdrowa i niedobra. Nawet jeśli uznajemy, że kranówka dostarczana przez wodociągi jest bez zarzutu i spełnia normy określone w polskim prawie, to i tak obawiamy się, że na jej ostateczny smak i skład niekorzystnie wpływa stan rur w naszych domach i biurach. Jednocześnie 40 proc. badanych Polaków deklaruje, że do sięgnięcia po kranówkę przekonałaby ich możliwość zbadania wody, która płynie z domowego kurka. Przeprowadzenie takiego badania samemu nie jest wcale skomplikowane i wcale nie takie kosztowne – jeśli założymy, że wodę badamy tylko pod kątem zawartość związków mogących pochodzić z instalacji doprowadzających wodę do kranu.

I tak, ze względu na rodzaj materiału budującego sieć wodociągową, należy zbadać wodę pod kątem obecności: żelaza, azotynów (dla rur z tworzyw sztucznych) czy miedzi. W przypadku zanieczyszczeń tego typu zaleca się również przebadanie wody ze względu na jej mętność, barwę, a także smak. Butelki do pobierania próbek wody należy wcześniej odebrać z laboratorium. Czas badania zależy od liczby zleceń i dostępności pracowników laboratorium w danym okresie.

Jak zbadać wodę w Krakowie?

Od 1 stycznia 2014 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie nie wykonuje badań wody dla klientów. Możliwe jest natomiast badanie wody w innych laboratoriach. Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na ul. Lindego 9, przyjmuje próbki do badań po wcześniejszym wypełnieniu formularza i dostarczeniu ich do siedziby laboratorium. Cennik dostępny jest na stronie Centralnego Laboratorium i jest uaktualniany każdego roku. Poza tym w Krakowie działa szereg innych laboratoriów i firm oferujących badanie czystości wody.

Jak zbadać wodę w Łodzi?

W Łodzi badań próbek wody dokonać można w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na ul. Granicznej 54. Wytyczne do pobierania próbek oraz szczegółowy cennik dla określonych oznaczeń dostępne są na stronie internetowej.

Jak zbadać wodę w Warszawie?

W Warszawie możliwe jest przebadanie próbek w wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ul. Żelaznej 79. Szczegółowe wytyczne odnośnie pobierania próbki dostępne są na stronie stacji. Firmy oferujące badanie fizykochemiczne wody wyceniają takie badania na ok 99 zł, a odbiór wyników może odbywać się w kilku formach. Tego samego dnia wyniki przesłane mogą być na podany e-mail, można osobiście je odebrać w umówionym terminie lub też zleceniodawca ma prawo do bycia uczestnikiem prowadzonych badań.

Domowe badanie wody

Istnieją również domowe sposoby na sprawdzenie czystości wody w gospodarstwach domowych. Przy użyciu testów dostępnych w supermarketach budowlanych, możliwe jest sprawdzenie twardości ogólnej wody, odczynu pH oraz zawartości chloru. Pasek zanurza się w wodzie na 2 sekundy, w temperaturze pokojowej i już po minucie odczytuje wynik. Orientacyjna cena takich testów waha się od 10 do 20 zł. Inne testy umożliwiają badanie zawartości żelaza (Fe+2/Fe+3). W tym celu uzupełniamy dołączoną fiolkę próbką wody i na 30 sekund umieszczamy w niej pasek. Po dwóch minutach należy porównać otrzymany wynik z tabelką zawartą na opakowaniu.

Otrzymane parametry porównuje się z wzorcowymi, zamieszczonymi w Rozporządzeniu ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegółowe badania możliwe są jednak do przeprowadzenia tylko w laboratoriach, gdzie zachowuje się odpowiednie przepisy BHP i w wyposażeniu są dostępne potrzebne odczynniki i sprzęty.