Panel dyskusyjny podsumowujący Akademię Wiosenną

W piątek 22 maja odbył się panel dyskusyjny „Odpady opakowaniowe w branży konferencyjno-gastronomicznej i handlowej” podsumowujący dwutygodniową Akademie Wiosenną, w trakcie której poszukiwaliśmy innowacji dla gospodarki opakowaniami po wodzie.

W czasie pierwszej części panelu uczestnicy Akademii Wiosennej zaprezentowali wyniki badań, które przeprowadzili 19 maja pośród restauracji i kawiarni, sklepów spożywczych oraz ośrodków konferencyjnych. Badanie miało postać serii wywiadów kwestionariuszowych, w trakcie których kursanci dopytywali przedstawicieli trzech branż o ich praktyki z zakresu gospodarowania opakowaniami oraz kształtowania ekologicznych postaw konsumenckich. W badaniu wzięły udział 34 sklepy spożywcze, 26 lokali gastronomicznych oraz 10 ośrodków konferencyjnych znajdujących się na terenie Warszawy. Z zaprezentowanych badań wyłonił się umiarkowanie optymistyczny obraz: świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców powoli  wzrasta, napotyka jednocześnie wiele barier: brak znajomości akcji ekologicznych, w które przedsiębiorcy mogliby się zaangażować, utrudnienia i dodatkowe koszty związane ze stosowaniem opakowań zwrotnych, obawy przed reakcjami klientów przy podawaniu wody kranowej i stosowaniu ekologicznych opakowań. Mimo tego, pośród przedstawicieli tych branż da się wyróżnić małą grupę „pionierów” budujących swój wizerunek w oparciu o świadomą, ekologiczną gospodarkę opakowaniami.

Link do raportów o : ośrodkach konferencyjnych, sklepach i restauracjach

Do drugiej części panelu, dyskusji pod tytułem „Czy opakowania są niezbędnym
elementem współczesnego marketingu?”, zaprosiliśmy trójkę panelistów:

  • Monikę Matak, Dyrektorkę ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Żywiec Zdrój
  • Stefana Wrońskiego, Redaktora Naczelnego Magazynu „Restauracja”
  • Małgorzatę Konkol, Koordynatorkę projektu „Ekoprezent” organizacji UNEP/GRID

Uczestnicy i uczestniczki dyskusji rozmawiali na temat możliwości pogodzenia marketingowych celów przedsiębiorstw stosujących opakowania z ekologicznym wymogiem zmniejszania presji odpadów opakowaniowych na środowisko. Mimo reprezentowania różnych interesów paneliści zgodzili się, że dążenie do „odchudzania” opakowań i stosowania ekologicznych rozwiązań jest tendencją, która ze względów wizerunkowych będzie się utrwalać wśród producentów wody i napojów, restauracji i innych przedsiębiorstw. Jednocześnie perspektywa całkowitej rezygnacji z opakowań, koniecznych przy produktach określonego typu oraz pełniących kluczową roli w budowaniu wizerunku marki, wydała się uczestnikom dyskusji nierealistyczna. W kwestii promowania picia wody z kranu nie wszyscy paneliści zgodzili się co do racjonalności spożywania jej w miejsce wody butelkowanej, przyznali jednak że i ten trend będzie przenikał do Polski poprzez naśladowanie zachodnich wzorców – w trakcie podróży Polaków do krajów zachodnich, gdzie zwyczaj ten jest mocno utrwalony, oraz w wyniku kontaktu z osobami odwiedzającymi Polskę i oczekującymi tych samych standardów które istnieją na zachodzie. Wspólną konkluzją osiągniętą w trakcie panelu było uznanie, że najistotniejszą rolę w kształtowaniu strategii firm wprowadzających na rynek opakowania odegrają ostatecznie konsumenci, wywierający największą presję, ekonomiczną i wizerunkową, na działania przedsiębiorstw, i to kształtowanie wiedzy i postaw konsumenckich stanowi najważniejsze pole działania dla inicjatyw ekologicznych.

23

IMG_0822sat1

 4