Przeprowadziliśmy już wszystkie trzy warsztaty koncepcyjne poświęcone wyzwaniom gospodarki odpadami. W trakcie warsztatów zdiagnozowane został najważniejsze wyzwania zrównoważonej gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz innowacyjne rozwiązania, mogące ją usprawnić. Wyniki pracy warsztatowej dostępne są w naszym raporcie. Warsztaty zostaną zrealizowane za pomocą narzędzi Akceleratora zrównoważonego rozwoju ISIS.

Metoda ISIS

Akcelerator zrównoważonego rozwoju to zestaw narzędzi umożliwiających efektywne planowanie, wdrażanie, monitoring oraz ewaluację zrównoważonego rozwoju, zarówno w firmach, organizacjach jak i społecznościach lokalnych.

Metoda ISIS została opracowana przez ekspertów i doradców międzynarodowej sieci AtKisson Group. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów:

  • Indicators (wskaźniki)
  • Systems (systemy)
  • Innovation (innowacje)
  • Strategy (strategia)

Zobacz film o metodzie ISIS

Dotychczas z narzędzi tych korzystało wiele globalnych korporacji (np. Ernst and Young, Toyota, Volvo, Nike), Program Środowisko ONZ, organizacje pozarządowe (np. WWF), miasta i regiony (np. Pittsburgh, Nowy Orlean, USA; Adelaide, Australia, Sztokholm, Mjolby, Szwecja; i wiele innych), uczelnie (np. Uniwersytet w Uppsali, Szwecja), czy agendy rządowe (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łotwy).

W Polsce z wykorzystanie narzędzi wchodzących w skład Akceleratora pracowaliśmy ze społecznościami lokalnymi (m.in. Łodzi, Poznania, Krakowa, gminy Zawoja, Suchej Beskidzkiej, Zielonki, Solca nad Wisłą), z firmami biorącymi udział w projekcie biznesowym kilku edycji Akademii letniej WZR, z uczestnikami szkoleń otwartych stacjonarnych oraz e-learningowych prowadzonych przez Fundację Sendzimira oraz z Fundacją Aeris Futuro.

Piramidę ISIS wykorzystaliśmy również w projekcie Licz na zieleń do analizy stanu zieleni w trzech polskich miastach: Krakowie, Łodzi i Poznaniu

Aktualności

  • Co robimy źle i co możemy poprawić w naszej gospodarce opakowaniami? Publikujemy raport podsumowujący międzysektorowe warsztaty dotyczące gospodarowania opakowaniami na wodę!

  • Już w kwietniu odbędą się warsztaty koncepcyjne, w trakcie których będziemy zajmować się zrównoważonym zużyciem opakowań na wodę i napoje w mieście . Na każde z miast objętych projektem przypada jeden dzień warsztatów: 21.04 (Kraków), 29.04 (Warszawa) i 30.04 (Łódź).