Raport z warsztatów z piramidą!

Wciąż nieumiejętnie postępujemy z odpadami, choć częściowo wynika to z braku systemu zwrotu butelek. Jednocześnie coraz więcej producentów wody czyni butelki mniej szkodliwymi dla środowiska – m. in. stosując tworzywa pochodzące z odzysku. Publikujemy raport podsumowujący międzysektorowe warsztaty dotyczące gospodarowania opakowaniami na wodę!

Wciąż brakuje prawnych i finansowych motywacji do poprawiania wyników odzysku butelek, a wymagane przez państwo progi są niskie w porównaniu do standardów panujących w krajach zachodnich. Mimo tego istnieje szereg rozwiązań, które tworzą szansę na poprawę obecnej sytuacji: m. in. zawiązanie międzybranżowej platformy, wspólnie dyskutującej nad projektami usprawnienia odzysku czy stworzenie systemu butelkomatów, odbierających za kaucją butelki PET.

Tu dostępny jest raport z warsztatów.

Warsztaty odbyły się  21, 29 i 30 kwietnia 2015 r. w Krakowie, Warszawie i Łodzi. Wzięli w nich udział producenci wody, przedstawiciele samorządowych jednostek ochrony środowiska, specjaliści od recyklingu i zrównoważonego rozwoju oraz pozarządowe organizacje ekologiczne.