Warsztaty z Piramidą Zrównoważonego Rozwoju

Już w kwietniu odbędą się warsztaty koncepcyjne, w trakcie których będziemy zajmować się zrównoważonym zużyciem opakowań na wodę i napoje w mieście . Na każde z miast objętych projektem przypada jeden dzień warsztatów: 21.04 (Kraków), 29.04 (Warszawa) i 30.04 (Łódź).

W czasie warsztatów posłużymy się metodą Piramida Zrównoważonego Rozwoju (ISIS), służącą do planowania strategicznego w interdyscyplinarnych, międzysektorowych grupach. Więcej o metodzie Piramidy możesz dowiedzieć się tu: http://wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl/przylacz-sie/wez-udzial-w-warsztatach/

Do warsztatów zaprosiliśmy różnych interesariuszy powiązanych z tematyką wody i opakowań: producentów napojów i opakowań, organizacje odzysku i wodociągi, organizacje pozarządowe związane z ekologią oraz naukowców. Ideą warsztatów jest generowanie innowacyjnych rozwiązań nie zamykających się w jednym obszarze – rozwiązań systemowych.

Wynikiem warsztatów będzie raport, podsumowujący strategie i innowacje wypracowane w czasie wszystkich spotkań. Wyniki szkoleń będą następnie ewaluowane z wybranymi interesariuszami.

Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do 15 kwietnia. Warsztaty będą odbywały się w pół-otwartej formie: jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w warsztatach jako uczestnik lub obserwator, prosimy o kontakt:

E-mail: karol.grabias@sendzimir.org.pl

Tel: 510 915 325

Zaproszenie na warsztaty z opisem: Zaproszenie i opis warsztatów

Ramowy plan warsztatów: Program_warsztatów

Udział w warsztatach jest bezpłatny.