Wiem i wybieram

  • Mając na uwadze kampanie oraz programy edukacyjne promujące picie wody kranowej, w tym  mi.in  ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

  • Polacy wciąż sceptycznie podchodzą do tematu picia wody prosto z kranu. Zwykle obawiają się o jakość i czystość proponowanej wody i utrwalają w swojej świadomości stereotypy, że jest ona niezdrowa i niedobra.

  • Obserwując kamień odkładający się w naczyniach podczas gotowania wody wielu ludzi zastanawia się zapewne, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzialna za to zjawisko jest twardość wody, czyli zawartość w wodzie związków wapnia i magnezu. Wodorowęglany wapnia i magnezu podczas gotowania przekształcają się w węglany, które osadzają się na ściankach naczyń w postaci białego osadu, zwanego popularnie

  • Laboratorium „Wodociągów Słupsk” wykonało proste doświadczenie, polegające na odparowaniu 100 ml wody różnego pochodzenia. Takie doświadczenie można wykonać również w warunkach domowych.

  • Odwiedzając kraje Europy Zachodniej, nie trudno zauważyć, że stosunek obywateli do usług publicznych jest tam zupełnie inny, niż w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.