Woda z kranu w restauracjach? – badanie, gra i akcja znakowania

Robi  się coraz cieplej, dlatego projekt „Woda Wolna od Butelek” wyszedł w miasto! W wakacje w Łodzi, Krakowie i Warszawie prowadzimy trzy działania terenowe: badanie wśród restauracji, dotyczące barier dla podawania wody z kranu, grę miejską, w czasie której tworzymy mapę miejsc podających wodę z kranu oraz akcję znakowania restauracji podających wodę z kranu.

W ramach badania przeprowadzonych zostało 30 wywiadów kwestionariuszowych w każdym z miast objętych projektem. W czasie wywiadów dowiedzieliśmy się, dlaczego restauracje w Polsce, inaczej niż ma to miejsce w krajach zachodnich, nie są skłonne do podawania wody wodociągowej swoim klientom. Badanie stanowi podstawę dla następnej akcji, w której stworzymy system oznakowania restauracji, w których można dostać wodę z kranu. Wyniki badania są już dostępne w naszym raporcie.

Drugim działaniem które prowadzimy, jest gra miejska, do której zapraszamy mieszkańców Warszawy, Łodzi i Krakowa. W trakcie gry każdy z uczestników ma możliwość skorzystać ze specjalnie przygotowanej do gry aplikacji mobilnej, dzięki której można zaznaczać na mapie miejsca serwujące wodę z kranu. Dla najaktywniejszych uczestników gry przewidziane są nagrody – wielorazowe, ekologiczne butelki na wodę! Gra miejska rozpoczęła się 25 lipca i potrwa do 24 sierpnia.

Ostatnią akcją terenową będzie promocja serwowania wody z kranu poprzez stworzenie sieci oznakowanych punktów podających kranówkę – w lokalach, które zdecydują się na wzięcie udziału w akcji, pojawi się odpowiedni znaczek informujący o serwowaniu kranówki, broszura opisująca jakość i zalety wody kranowej, oraz karafki do jej serwowania. Więcej informacji na temat akcji znajdziesz tutaj.

Zachęcamy do wzięcia udziału w działaniach!