Czy wiesz, że… podawanie wody z kranu w krajach Unii Europejskiej to popularna praktyka?

Odwiedzając kraje Europy Zachodniej, nie trudno zauważyć, że stosunek obywateli do usług publicznych jest tam zupełnie inny, niż w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Mieszkańcy zachodnich miast nie tylko chętnie przemieszczają się korzystając z transportu publicznego, mieszkają w komunalnym budownictwie, ale też piją miejską wodę, prosto z kranu!

Wypracowane standardy jakościowe dotyczące usług publicznych są tak wysokie, że kampanie promujące wodę kranową stały się nieodłącznym elementem krajobrazu dużych, zachodnich miast – przykładem może być wiedeńska kampania „Trink Wasser!”. Prawo europejskie narzuca państwom członkowskim utrzymanie wysokich standardów wody pod względem zawartości substancji chemicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi[1]. Unijna dyrektywa w tej sprawie zobowiązuje Państwa członkowskie do analizy 26 parametrów chemicznych i 20 parametrów wskaźnikowych takiej wody. Podobnie jest na poziome krajowym, np. w Wielkiej Brytanii o jakość wody w kranie dba oddzielna instytucja – Drinking Water Inspectorate, która rokrocznie raportuje na temat stanu wody z kranu. Wynika z nich, że od 2011 roku ponad 99% wody z miejskiej wodociągów spełnia standardy unijne i jest przeznaczona do spożycia.

W wielu europejskich miastach powszechnie serwuje się bezpłatną kranówkę w barach i restauracjach. Przykładem jest brytyjska kampania „Water on Tap”, realizowana przez organizację Evening Standard’s na rzecz podawania nieodpłatnie wody z kranu – pod tym standardem podpisały się już nie tylko bary i pojedyncze restauracje, ale duże sieci m.in. Starbucks czy Pizza Hut[2]. Francuskie restauracje mają obowiązek serwowania wody z kranu na życzenie klienta (jej zamawianie jest z resztą bardzo popularne).

Samorządy zaczynają odkrywać, że to właśnie w ich interesie leży promowanie picia wody kranowej zamiast butelkowanej, która generuje kłopotliwe i kosztowne w ponownym wykorzystaniu odpady[3]. W Polsce są to głównie inicjatywy lokalne, takie jak akcje informacyjne miejskich wodociągów (m.in. Krakowa, Łodzi) czy szeroko rozpoznawalna oddolna akcja Piję wodę z kranu – Tu dostaniesz wodę z kranu.

Michał Kożurno, Piję Wodę z Kranu


 

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF

[2] http://www.standard.co.uk/news/now-bottled-water-boss-backs-our-tap-campaign-6669276.html

[3] Porównaj wpływ na środowisko przyrodnicze wody butelkowanej i wody z kranu za pomocą kalkulatora “Woda wolna od butelek”.