Zakończyliśmy Akademię Jesienną 2015!

Zakończyliśmy już trzecią w tym roku edycję kursu Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju, której tematem było wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi w mieście.

Stacjonarna część Akademii Jesiennej, była kontunuacją szkolenia e-leraningowego trwającego od 21.09 do 31.10.2015. Akademia odbyła się w dniach 08-13.11.2015 w Tomaszowicach pod Krakowem. Głównym celem Akademii była analiza problematyki odpadów opakowaniowych po napojach i ich zagospodarowania przez lokale gastronomiczne oraz zaproponowanie rozwiązań, zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach z lokalnymi interesariuszami (m.in. przedstawicielami administracji publicznej, firmami oraz organizacjami zajmującymi się opakowaniami oraz produkcją i dystrybucją wody butelkowanej i wodociągowej). Przeprowadzili również ankiety na temat obecnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi wśród lokalnych właścicieli restauracji/pubów/kawiarni, pracowników obsługi. Podczas Akademii korzystaliśmy z narzędzi Akceleratora VISIS (Piramida), służącego do wypracowania innowacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Rezultatem spotkań, wywiadów oraz wspólnej pracy uczestników jest Raport pt. Zrównoważona gospodarka odpadami opakowaniowymi po napojach na przykładzie krakowskich lokali gastronomicznych”

Zakończenie drugiego kursu zostało zaplanowane w formie otwartej debaty pod tytułem „Ekominimalizm – rezygnacja z opakowania najbardziej skutecznym sposobem ograniczania odpadów opakowaniowych. Czy kranówka jest dobrym przykładem?”, która odbyła się 13 listopada w centrum konferencyjnym  przy ul. Św. Filipa w Krakowie. Wydarzenie było komunikowane za pośrednictwem strony facebookowej Fundacji Sendzimira oraz poprzez wysyłkę zaproszeń do wybranych interesariuszy. Debata została podzielona na dwie części:

  • Prezentację raportu przygotowanego przez uczestników szkolenia nt. sytuacji gospodarowania odpadami opakowaniowymi w krakowskich restauracjach. Po prezentacji odbyła się otwarta dyskusja z udziałem interesariuszy przybyłych na debatę;
  • Moderowany panel dyskusyjny, do którego zaproszeni zostali eksperci: restaurator Marcin Socha, wiceprezes  Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy  i Cukierników, Piotr Rymarowicz, prezes  Fundacji „Towarzystwo na rzecz Ziemi” oraz dr Tadeusz Bochnia, reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie